asaf mafi 2 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (40)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (2)

Bir devirde geldik ki azîzân unutulmuş

2010-07-01 11:57:00

Bir devirde geldik ki azîzân unutulmuş Tutmuş yerini hurd u büzürgân unutulmuş Gitmiş nemeki mâide-i hân-ı vefânın Alemde hukûk-ı nemek ü nân unutulmuş Nâdanlık olup mu’teber ebnâ-yı zamandan Hattı bozulup nüsha-i irfân unutulmuş Hikmet taleb-i mâlda Kârûn gibi şimdi Hâhişgârî-i lokmada Lokmân unutulmuş Olmuş o kadar halk-ı cihân mekrde üstâd Kim sâbıka-i şöhret-i şeytân unutulmuş Halk açmadadır birbirine pençe-i târâc Ahkâm-ı Hudâ ma’nî-i Kur’an unutulmuş Nâbî kimi görsen yürüdür hükmünü nefsin Hakk’ın bize gönderdiği fermân unutulmuş                                   Nâbî (nemek: tuz; nân: ekmek; mekr: hile; azizan: azizler, büyükler; mâide-i hân-ı vefa: vefa evinin yemeği(sofrası) hukuk-ı nemek ü nan: tüz ve ekmek hakkı; halk-ı cihan: dünya halkı; ahkam-ı Kur’an: Kur’an hükümleri; ma’ni-i Kur’an: Kur’an manası hurd u büzürgan: ebnâ-yı zaman:zamanın insanları taleb-i mal:mal isteği hahişger-i lokma: Lokma istemek ... Devamı

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammedsin Efendim

2010-04-17 22:43:00

          Müseddes Na'tı Şerif-i Nebevî       Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim, Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim, Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim, Menşur-ı 'le-amrük'le müeyyedsin efendim. Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim, Hak'dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda, ... Devamı